Bộ Mặt Ma Quỷ Của Nữ Chính

Bộ Mặt Ma Quỷ Của Nữ Chính

Chương mới Chapter 1 Lượt xem 370 Trạng thái Đang tiến hành
Cửu Khúc là một shipper vừa học vừa làm chăm chỉ, mục tiêu duy nhất của cô là thăng chức tăng lương lấy… à nhầm, giúp đỡ mọi người. Ngày nọ, cô bị lôi đến dị giới. Cuộc sống của em gái shipper Tiểu Khúc ở dị giới – một nơi mới lạ, bất đồng ngôn ngữ, người gặp người sợ - chính thức bắt đầu. Rất nhiều sản phẩm thí nghiệm xàm le được đưa ra....