Chư Thần Rút Lui

Chư Thần Rút Lui

Chương mới Chapter 4 Lượt xem 481 Trạng thái Đang tiến hành
Vũ trụ lấy võ làm trọng, là con trai của Thần Vương, nam chính sở hữu sức mạnh mạnh mẽ, nhưng anh ta đã được gia đình sắp đặt xuống Trái Đất kiếm 1 tỷ. Cứ ngỡ là dễ như trở bàn tay, ai ngờ đâu gặp phải rắc rối khắp nơi, thế nào lại trở thành tên nhân viên bảo vệ quèn, chỉ coi trọng lợi ích. Có tiền là nam tử hán, không tiền là hán tử nan. Nam chính nửa chính nửa tà, quát tháo thế giới loài người!.