Joker Bảo Mẫu

Joker Bảo Mẫu

Chương mới Chapter 1 Lượt xem 909 Trạng thái Đang tiến hành
Batman hóa trẻ sơ sinh và Joker lại trở thành người chăm sóc Batman sơ sinh này?! Chuyện gì đã xảy ra?! Và liệu dưới sự chăm sóc của Joker, Batman nhí này sẽ trưởng thành thế nào đây?!.