Ta Có Thể Rút Ra Thuộc Tính

Ta Có Thể Rút Ra Thuộc Tính

Chương mới chapter 32 Lượt xem 6690 Trạng thái Đang tiến hành
Ta, Cố Thiếu Dương, có thể hấp thụ và dung hợp thuộc tính năng lực. Hấp thụ căn cốt ngộ tính của vô số thiên tài , ta chính là yêu nghiệt cao cấp nhất, tuyệt thế thiên kiêu. Dung hợp vô số Nguyên thạch hạ phẩm , đan dược thấp kém, ta liền có thể vặn ra được Nguyên thạch cực phẩm, đan dược thần kỳ.. Hiện tại ta chỉ muốn hỏi: Ta lúc nào có thể vô địch?!!.

Danh sách chương