The Servant

The Servant

Chương mới Chapter 2 Lượt xem 2089 Trạng thái Đang tiến hành
Ở một vùng yên tĩnh của đất nước, có một thị trấn với dinh thự lớn mang tính biểu tượng. Yeon-ho, một người bị người cha của mình bán đi để hầu hạ cho căn nhà ấy, người đã bỏ trốn, làm việc trả hết nợ để một ngày nào đó cậu có thể nhận được sự tự do. Tuy nhiên, đời không như là mơ, những mối quan hệ nguy hiểm lần lượt ập tới cậu, điều gì sẽ xảy ra nếu Yeon-ho cứ như vậy?.